P - Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, thành phố Đồng Xoài có nhiều hoạt động, gồm thông tin tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị, vệ ...